THD Operation- Transanal Hemorrhoidal Dearterialisation

Den bästa operationsmetoden för Hemorrojder heter THD. Ledande kirurger anser allmänt att detta är the golden standard för hemorrojdoperationer som undviker nästan samtliga nackdelar traditionell kirurgi.

 

Metodik

Med hjälp av en mycket känslig ultraljudssond lokaliseras de totalt 6 pulsådrorna (artärerna) som försörjer hemorrojderna med blod. Artären stryps av med ett precist kirurgiskt stygn som stoppar blodtillförseln till varje enskild hemorrojd som därmed omedelbart börjar skrumpna.

thd_evolution-300x200

Vid prolaps eller prolaberande hemorrojder (grad 2 till 4) kan man under samma procedur avlägsna dessa genom att dra dem upp på plats i ändtarmen tillsammans med stygnen/strypningen.

På så sätt undviker man helt, till skillnad från traditionella öppna operationsmetoder att skära eller klippa i ändtarmsområdet. Detta resulterar i betydligt mindre smärtor och betydligt färre komplikationer.

Ingreppet tar 25-40 minuter beroende på hemorrojdernas grad. Den kan utföras antingen med ryggmärgsbedövning eller full bedövning, och i stort sätt alla patienter kan åka hem samma dag.

 

Erfarenheter

THD har använts med stor framgång sedan år 2000 för behandling av alla grader av hemorrojder och prolapser och med samma framgångsfrekvens som andra hemorrojdoperationer, men med smärtor. Erfarenhet visar att upp till 80 % alla patienter är helt smärtfria efter 1-3 dagar. 

thd_slide-300x200

Smärtor kommer dock naturligtvis att upplevas efter THD-operation (varierar från patient till patient), och därför kan man förvänta sig lättare obehag efter operationen som normalt behandlas med vanliga värktabletter.