ssc-syrra

Utredning och behandling

Utredningsbesök hos specialist

Om du väljer vård hos oss är det första steget ett utredningsbesök. Baserat på dina uppgifter när du kontaktar oss har vi goda skäl att tror att du besväras av hemorrojder och att du behöver opereras.

Rektala besvär kan dock orsakas av ett flertal orsaker och därför kan inget sägas med säkerhet innan du blivit utredd. Fördelarna med en utredning av en specialist är flera, dels kommer du få en mer precis diagnos, sedan kommer ett flertal alternativa diagnoser kunna uteslutas och slutligen kommer du erbjudas lämplig behandling.

I samtliga utredningsbesök genomförs en rektoskopi. Eftersom du sökt dig till oss och baserat på dina svar så är den sannolikaste diagnosen hemorrojder. Man grovt att dela upp den fortsatta behandlingen i tre utfall;

Enklare besvär

Med tanke på att du sökt dig till oss för en THD operation är det mindre sannolikt att utredningen visar att dina besvär är av sådan art att någon kirurgisk behandling inte är medicinsk motiverad. Skulle så vara fallet så kommer förhoppningsvis besvären att försvinna med tiden och du kan vara trygg i att ha blivit utredd av en erfaren läkare och att du med största sannolikhet inte har några andra allvarliga orsaker till dina besvär.

Medelsvåra hemorrojder

Den sannolikaste diagnosen är att du besväras av behandlingsbara hemorrojder. Om läkaren bedömer att dina hemorrojder bör behandlas men att dom inte är så allvarliga att kirurgi är medicinskt motiverat så kommer du redan under utredningsbesöket att behandlas med en gummibandsligatur.  Detta påverkar inte priset på utredningsbesöket och du kommer erbjudas en fortsatt gummibandsligeringsbehandling som är den enklaste och mest skonsamma behandlingen av medelsvåra hemorrojder.

Komplicerade hemorrojder

Om dina hemorrojder motiverar en kirurgisk behandling kommer läkaren att föreslå detta och du kommer erbjudas en tid. Vi är ledande på THD metoden (se separat information om THD metoden) vilket är den absolut mest snabbläkande och skonsamma kirurgiska ingreppet för hemorrojder.

Vissa hemorrojdbesvär är av sådan art att man behöver använda mer traditionell kirurgi vilket i så fall kommer erbjudas.