Hemorrojder

Varför får man hemorrojder?

Idag anses att hemorrojdsjukdom är orsakad av en slemhinneprolaps kombinerat med ett ökat flöde i hemorrojdkärlen.

Vanliga faktorer som orsakar besvär är:

 • Förstoppning, dvs att man går sällan på toaletten vilket gör att man ofta får sitta länge och krysta.
 • Hård avföring, om det orsakar att man får sitta länge och krysta eller retar hemorrojdkärlen och orsakar blödning.
 • Frekventa avföringar, vilket orsakar upprepad retning av hemorrojderna.
 • Hormoner eller tryck i samband med graviditet och förlossning.

Vad är hemorrojder?

analkanalen

Den nedersta delarna av tarmen, innan ändtarmsöppningen finns analkanaler och ändtarmen.I kanalerna finns det analkuddar som består av bindväv och blodkärl. När blodflödet inte fungerar fullt ut som de ska kan dessa blodkärl fyllas på med mycket blod – vilket leder till hemorrojder.

 

cavalio hemo detalj Erika

Det kan uppstå såväl inre som yttre hemorrojder. De hemorrojder som sitter precis vid sidan om ändtarmsöppningen är täckta av hud, kallas för yttre hemorrojder. Inre hemorrojder, som illustreras här bredvid kan sitta både inne i ändtarmen eller synas utanför ändtarmsöppningen och täckts av en slemhinna.

 

Klassifikation – indelningen i grader

Grad I – hemorrojderna är endast belägna i övre delen av analkanalen och fylls i samband med krystning och tarmtömning. Symtomen är vanligen sparsam blödning.

Grad II – hemorrojderna hänger ut tillfälligt genom analkanalen i samband tarmtömning men åker tillbaka spontant efter tarmtömning. Kan också ge blödning, vanligen på pappret efter toalettbesök.

Grad III – hemorrojderna förblir på utsidan efter tarmtömning men går att föra tillbaka efteråt. Kan också ge blödning, vanligen på pappret efter avslutad tarmtömning.

Grad IV – hemorrojderna förblir på utsidan och går inte tillbaka. Slemhinnan som hänger ut utsätts för nötning och vävnaden genomgår en förändring och antar ett gråvitt utseende. Samtidigt blir den yttre analhuden flikig och i ansamling av yttre belägna blodkärl kan blodpropp uppkomma.

Symptom

Många som lider av hemorrojder och är symtomfria i långa perioder. Det är först när hemorrojderna blir förstorade eller inflammerade som obehagen kommer.

Vanligaste symptom:
 • Blödning, är det vanligaste symtomet och uppkommer då hemorrojderna kommer i kläm av slutmuskeln eller skadas av hård avföring. Vanligtvis uppmärksammas detta då man torkar sig och ser ljusrött blod på pappret. Ibland kan det även blöda ut i toalettstolen.
 • Sölning (soiling), ett litet läckage av slem eller avföring från ändtarmsöppningen som kan smutsa ner underkläderna samt ge upphov till klåda.
 • Klåda, då slutmuskeln inte kan sluta tätt pga nedhasad slemhinna (prolaps) och hemorrojder. Detta ger upphov till ett litet läckage som kan skapa irritation på huden kring ändtarmsöppningen.
 • Smärta och irritation, då hemorrojder och slemhinna kommer i kläm eller av att det skapas små sprickor i analöppningen. I sällsynta fall kan hemorrojderna komma i kläm och orsaka en blodpropp (trombotisering) i hemorrojden. Detta är mycket smärtsamt och fordrar ofta sjukvårdskonsultation.
 • Prolaps, innebär att slemhinnan, med eller utan hemorrojderna, glider ner i analkanalen och ibland ut ur ändtarmen. Ibland måste man då föra tillbaka hemorrojderna innanför ändtarmsöppningen. I vissa fall går det inte utan de trillar ut igen eller att de inte alls går att föra tillbaka.
 • Hudflikar, dessa behöver inte bero på hemorrojder men kan ge besvär av att det är svårt att hålla rent.

 

Alla symtom behöver inte uppträda samtidigt och variera från gång till gång.

 

Mindre vanliga symptom:

Större mörkröd blödning –i samband med att man krystar kraftigt och hemorrojd trycks ner i analkanalen och dess tunna slemhinna bister. Blödning upphör vanligen när buktrycket normaliseras och hemorrojderna åker tillbaka.

Smärta – är inget dominerande symtom vid hemorrojder och förekommer i allmänhet endast vid akut inklämning av utbuktande grad IV-hemorrojder i analkanalen. Hemorrojderna går inte att trycka tillbaka vilket leder till starka smärtor och uttalad ömhet. Tillståndet uppträder plötsligt, i allmänhet hos dem som tidigare haft symtom från hemorrojder, men det kan vara debutsymtom.

Är hemorrojdbesvär farligt?

Nej, de är inte farliga i sig men man kan behöva göra en utredning då andra sjukdomar kan ge upphov till samma symtom.

Blödningar från ändtarmen skall alltid tas på allvar då de kan bero på en allvarligare sjukdom som inflammatoriska tarmsjukdomar och tumörer i mag-tarmsystemet.

 

När skall man behandla? Behövs utredning?

Om man upptäcker blödningar från ändtarmen bör man få det undersökt genom att kontakta sin husläkare. Detta gäller både första gången eller om man tidigare blivit undersökt och blödningarna ökat eller kommer oftare. Särskilt viktigt är det om man är över 50 år.

Vanligtvis orsakar inte hemorrojderna några större besvär. Om man exempelvis får lite blod på pappret i samband med toalettbesök, efter att man diagnostiserat att blödningen orsakas av hemorrojder, behöver man inte alltid behandla detta.

Om man har förstoppningsbesvär eller irritabel tarm som retar är det viktigt att även detta utreds och behandlas. Detta gör man genom att reglera kosten. Ibland behöver man även inta fiber i bulkform så kallat bulkmedel. Rådgör med din husläkare.

Om hemorrojderna är små och du har lindriga besvär kan du använda receptfria läkemedel i form av salva och/eller stolpiller.

 

 • Alcosanal®, Ac3®, lindrar och smörjer.
 • Xyloproct® och Scheriproct® innehåller bedövningsmedel och antiinflammatoriska ämnen som minskar blödningarna och motverkar klåda och inflammation.

Om inte besvären inte lindras efter två veckor bör man kontakta sin husläkare.

 

Vid hudirritation och klåda kan till exempel kortisonskräm/salva användas under några veckor. Exempel är Mildison Lipid kräm och Hydrokortison CCS salva, som kan köpas receptfritt i mindre förpackningar.

 

Det är också viktigt att man torkar sig och tvättar sig på ett skonsamt sätt vid toalettbesök. Torka varsamt och använd ljummet vatten, ingen tvål då det torkar ut huden och orsakar eller ökar besvär av klåda. I samband med dusch kan man en gång om dagen använda intimtvål för rengöring (fråga på apoteket).

 

Om ovanstående inte hjälper, det fortsätter att blöda, du har läckage av slem och avföring, hygienbesvär eller smärtor, kan hemorrojderna behöva behandlas, i första hand med med injektions- eller gummiringsbehandling. Hör med husläkaren vem som utför detta. En del husläkare utför detta själva medan andra remitterar till en kirurg.

 

När behöver man operera hemorrojderna?

 

 • Om man fortfarande har besvär trots att man har behandlat dem lokalt, erhållit injektions- och/eller gummiringsbehandling.
 • Om man har stora hemorrojder som inte går att föra tillbaka in i analkanalen.
 • En del besväras av hudflikar som formats kring ändtarmsöppningen och inte behöver bero på hemorrojder. Dessa kan avlägsnas kirurgiskt. Är de små, kan de skäras bort i lokalbedövning, vid större hudflikar kan det krävas att man sövs.

 

 

Om du tror att du kan vara aktuell för operation kan du komma på ett utredningsbesök.